Jak pracuje
tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je technologicky vyspělý systém nastavený k využívání energie z obnovitelných zdrojů. Jeho výhodou je schopnost získávat teplo ze vzduchu, podzemních vod, nebo půdy ve vašem bezprostředním okolí. Existují tři druhy tepelných čerpadel, které se liší zdrojem energie, který využívají: vzduch/voda, voda/voda, a země/voda.

Tepelné čerpadlo se skládá z výparníku, který získává teplo z okolního prostředí (voda, vzduch, půda). Ve výparníku přechází chladící médium z kapalného do plynného stavu (vypaří se) a pak tyto páry jsou nasávány kompresorem. Tam jsou páry stlačovány pro zvýšení tlaku a teploty. Horké páry přechází do kondenzátoru, kde jsou zkapalňovány, přičemž předávají kondenzační teplo do topného média. Pak chladivo prochází expanzním ventilem, kde je jeho tlak opět snížen a pokračuje zpět do výparníku, kde se celý postup opakuje. Veškeré teplo získané z okolního prostředí je zdarma. Zvýšení jeho teploty vyžaduje určitou energii. Proto je pro provoz tepelného čerpadla potřebná elektrická energie – napájí agregát / motor.

Existují tři základní verze tepelných čerpadel podle média (okolní prostředí), které je ochlazováno a podle média, které je zahříváno: voda/voda, země/voda a vzduch/voda. Pro určení typu tepelného čerpadla je zdroj, z něhož se teplo odebírá, uváděn na prvním místě a potom následuje médium topného systému, které se zahřívá.

Topný faktor – COP
(Coefficient of Performance)

Poměr mezi příkonem (elektrickou energií) a tepelným výkonem (tepelnou energií) se obvykle pohybuje mezi 1/3 a 1/5. Poměr mezi množstvím spotřebované a získané energie se nazývá topný faktor (COP – Coefficient of Performance). Hodnota COP závisí na typu tepelného čerpadla a zdroji tepelné energie v okolí. V průměru se roční COP tepelných čerpadel pohybuje mezi 3 až 5 nebo i více.

792 307 031

Non-stop servisní linka

engee ekobalance s.r.o.
U Stadionu 270
CZ-383 01 Prachatice
HOT LINE: +420 792 307 031
info@engee.cz