AEROGOR

TEPELNÉ ČERPADLO
VZDUCH|VODA

Tepelná čerpadla vzduch / voda využívají energii nahromaděnou ve vzduchu v okolním prostředí. Mohou pracovat při teplotách až do -20 °C. Tepelné čerpadlo získává teplo ze vzduchu prostřednictvím venkovní jednotky, jejíž instalace je jednoduchá, snadná a rychlá v porovnání s předchozími systémy.

 

AEROGOR INVERTER

NOVINKA
MODERNÍ INVERTOROVÁ TECHNOLOGIE

Tepelná čerpadla Gorenje s novou invertorovou technologií umožňují vysoce účinné, ekologické a nákladově efektivní vytápění, chlazení a ohřev teplé užitkové vody.

SCHÉMA SYSTÉMU 
tepelného čerpadla vzduch / voda

Kvalita provedení a špičková technologie umožňují vysokou energetickou účinnost těchto zařízení. Tichý axiální ventilátor pohání velké množství vzduchu přes výparník, který je instalován venku, odděleně od vnitřní jednotky tepelného čerpadla. Kombinace výparníku a ventilátoru umožňuje komfortní provoz, který nenarušuje okolní prostředí a zároveň generuje vysokou efektivitu a výtěžnost.

Vnitřní jednotka tepelného čerpadla je instalována v budově. Takový systém předchází nebezpečí zamrznutí venkovní jednotky i v případě dlouhodobého výpadku napájení. Venkovní výparník a vnitřní jednotka tepelného čerpadla jsou propojeny měděnými trubkami, které vedou chladivo předávající teplo z výparníku do kondenzační jednotky.

Vyspělá regulace umožňuje ekvitermní řízení několika topných okruhů s využitím venkovní teploty a zajišťuje optimální odmrazování venkovní jednotky.

Tepelná čerpadla AEROGOR jsou ideální pro použití v bivalentních systémech se dvěma topnými zdroji a koordinovaným provozem. Používá se chladivo R 407 C, které je nehořlavé a šetrné k životnímu prostředí.