AQUAGOR

TEPELNÉ ČERPADLO
VODA|VODA

Tepelná čerpadla typu voda/voda patří mezi nejúčinnější energetické systémy pro vytápění. Teplo podzemní vody je velmi spolehlivý a konstantní zdroj energie, neboť jeho teplota je poměrně vysoká a pohybuje se mezi 7 až 13 °C.

 

SCHÉMA SYSTÉMU 
tepelného čerpadla voda|voda

Klíčové informace:

  • Minimální teplota spodní vody 7 ° C
  • Instalace čerpadla v suché místnosti s teplotou nad 0 ° C,
  • Možnosti pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody.
  • Dostupnost zdroje v průběhu celého roku.
  • Režim monovalentní.
  • Jednoduché ovládání systému elektroniky.
  • Podstatná konfigurace umožňuje 1 smísí a 1 topný okruh.
  • Rozšiřující modul může řídit až 32 směšovací okruhy.
  • Možnost pasivní chlazení.

Skutečná teplota vody závisí na místě, kde se čerpá. Poměr mezi příkonem a tepelným výkonem (topný faktor - COP) je v systémech voda/voda velmi příznivý a vezmeme-li v úvahu roční průměr, často přesahuje hodnotu 5. Jedním z klíčových prvků tepelných čerpadel AQUAGOR je speciální spirálový výměník tepla z nerezové oceli, který nabízí vynikající ochranu proti korozi a usazování na stěnách výměníku.

Realizace tepelného čerpadla AQUAGOR vyžaduje vyvrtání dvou vrtů do země: primárního vrtu (studny) pro čerpání vody a sekundárního vrtu pro navrácení vody do země. Na základě zkušeností je optimální vzdálenost mezi primárním a sekundárním vrtem cca 15 metrů. Získává se část energie z čerpané spodní vody a poté se voda vrací zpět ochlazena o 2 až 4 °C, aniž by docházelo k jakékoli její chemické změně. Před použitím vody jako primárního zdroje tepla se musí provést test čerpání s cílem ověřit průtočné množství vody a její kvalitu. Pro čerpání spodní vody je vyžadováno povolení k používání vodního zdroje.

V systému tepelných čerpadel AQUAGOR lze také provést drobné úpravy pro umožnění pasivního chlazení. V tomto případě se využívá poměrně nízká teplota podzemní vody k chlazení místností např. během léta. Během pasivního chlazení není tepelné čerpadlo v provozu, což představuje minimální spotřebu energie na chlazení a tím, ve srovnání s konvenční klimatizací, mnohem nižší provozní náklady a především nižší účty za elektřinu.