SMART REGULACE

S DOTYKOVÝM DISPLEJEM

Moderní řídicí jednotka umožňuje nejen regulaci provozu tepelného čerpadla, ale také některé další speciální funkce.

Inteligentní elektronická řídicí jednotka
+ kompresor s proměnnou křivkou

Porovnávací dům:
Nová nízkoenergetická budova
Topný povrch: 170 m2
Topné ztráty: 36 W/m2
Celkové požadavky na vytápění při -15 °C: 6,5 kW

LEGENDA:

Vytápěcí kapacita invertoru
Aerogor ECO (kW)

Vstup elektrického výkonu
invertoru Aerogor ECO (kW)

Požadavky na vytápění (kW)

Popis funkce topné křivky:
Topná křivka vytváří nastavený bod teploty průtoku, který se používá pro udržování určité teploty průtoku podle panujících povětrnostních podmínek. Topnou křivku lze upravovat prostřednictvím řady nastavení a slaďovat tak tepelný výkon a teplotu místnosti podle individuálních potřeb.


Nastavitelná topná křivka s 5 nastavenými body

Topná křivka závisí na charakteristikách vytápěné budovy a je jedinou zárukou toho, že tepelné čerpadlo bude vždy ohřívat vodu na nejnižší přijatelnou teplotu bez ohledu na venkovní teplotu. Koncový uživatel může velmi snadno měnit nebo přizpůsobovat 5 různých nastavených bodů topné křivky. Nejdůležitější jsou body C a D (teplota venkovního prostředí -5 °C až 5 °C).

Základní regulace podporuje dva nezávislé vytápěcí okruhy

Další informace, křivky průběhů pro systémy s radiátory a podlahovým vytápěním najdete v katalogu. 


Automatický provoz – topení/chlazení/TUV

Tepelné čerpadlo může pracovat ve 3 různých režimech: topení/chlazení/TUV.
Inteligentní řídicí jednotka umožňuje automatické přepínání mezi:

  • režimem vytápění a chlazení
  • režimem vytápění a TUV
  • režimem chlazení a TUV

Funkce sleep (spánek) – tichý provoz

V tomto režimu TEPELNÉ ČERPADLO upravuje výstupní teplotu vody nebo teplotu místnosti tak, aby se ušetřila energie, a snižuje hluk provozu snižováním pracovní rychlosti kompresoru a motoru ventilátoru pro zajištění optimálního komfortu při spánku.


Snížený nastavený bod – Režim pro dobu dovolené

Sériový integrovaný režim pro dobu dovolené umožňuje uživatelům nastavit systém tak, aby mezi naprogramovanou počáteční a koncovou dobou dovolené pracoval při minimalizovaných nastaveních pro dovolenou. V dobu konce dovolené se systém správně přepne zpět do normálního režimu, aby uživatelé prostoru byli po návratu ze své dovolené přivítáni správnou teplotou topení a sanitární teplou vodou.


Funkce kompenzace teploty místnosti

Když se využívá funkce regulace teploty vody, uživatelé mohou ještě připojit snímač teploty místnosti (zabudovaný sériově), aby se inteligentní řídicí jednotce umožnilo automatické nastavování výstupní teploty vody na základě rozdílu mezi požadovanou teplotou místnosti a skutečnou naměřenou teplotou místnosti.


Funkce zásoby TUV

Tato funkce umožňuje nastavení doby režimu TUV na 7 dnů v týdnu a 365 dnů v roce. Například: tepelné čerpadlo ohřívá sanitární teplou vodu v ranní době mezi 5:00–7:00 a potom odpoledne/večer mezi 15:00–23:00. Umožňuje úspory energie a nižší náklady na roční úrovni.

792 307 031

Non-stop servisní linka

engee ekobalance s.r.o.
U Stadionu 270
CZ-383 01 Prachatice
HOT LINE: +420 792 307 031
info@engee.cz