Minimální náklady
na vytápění

O 60 až 75% nižší náklady

Tepelná čerpadla získávají 3/4 potřebné energie bez jakýchkoli poplatků z okolního prostředí, ve kterém žijete. Půda, spodní vody a venkovní vzduch obsahují obrovské množství tepelné energie, kterou lze pomocí tepelných čerpadel přeměnit na energii pro vytápění. V porovnání s ostatními běžnými otopnými systémy jsou úspory značné. Množství energie spotřebované tepelnými čerpadly je výrazně nižší než množství tepla, které vyprodukují.

Porovnání primárního energetického příkonu na 9 kW tepelného výkonu u různých otopných systémů

Ve srovnání s jinými topnými systémy jsou tepelná čerpadla velmi hospodárná, neboť využívají až třikrát méně primární energie než například plynové nebo olejové hořáky. Přibližně 75 procent energie se získává z okolního prostředí zdarma, a pro vyprodukování 100 procent výstupního topného výkonu tak spotřebují pouze 25 procent v podobě elektrické energie. Investiční náklady na tepelná čerpadla jsou rovněž srovnatelné s jinými systémy, protože nevyžadují nádrž na topný olej nebo plyn, nebo komín; nebo plynovou přípojku; přitom náklady na údržbu jsou výrazně nižší.

Nákup tepelného čerpadla dává smysl, protože:

  • snižuje náklady na vytápění až o 75%;
  • nezpůsobuje žádné znečištění v místě instalace;
  • je pozoruhodně tiché;
  • jde o zařízení jak na vytápění, tak na úspornou klimatizaci / chlazení;
  • nevyžaduje žádnou nádrž na topný olej, sklad fosilního paliva, připojení na plynovod nebo komín;
  • je jednoduché na údržbu.

Osvědčený a spolehlivý systém vytápění tepelným čerpadlem

Princip provozu tepelného čerpadla je znám již dlouhou dobu. Vezměte si příklad chladničky ve vaší domácnosti, která funguje tak, že odvádí teplo zevnitř chladničky do jejího okolí, a tím navíc ohřívá místnost. V případě tepelných čerpadel je postup pouze obrácený. Čerpadlo využívá elektrickou energii k pohonu kompresoru, který přivádí teplo z okolního prostředí přes tepelný výměník, a dále ji přeměňuje v cennou tepelnou energii, kterou lze využít pro vytápění nebo chlazení místností. Jednoduché a účinné, neníliž pravda?


Investice do budoucnosti

Pokud se dnes rozhodnete instalovat tepelné čerpadlo, měli byste si být vědomi toho, že děláte investici v střednědobém horizontu. Její skutečná hodnota spočívá v mnoha měřitelných a neměřitelných aspektech. Kromě nízkých nákladů na vytápění, pohodlí, bezpečnosti investice, flexibility a mnoha ekonomických a ekologických přínosů, je vlastně tepelné čerpadlo investicí do vaší budoucnosti a budoucnosti vašich dětí.

Teplo v zimě, chlad v létě

Unikátní technologie tepelného čerpadla umožňuje, aby váš otopný systém vytápěl váš domov během zimy a chladil jej v létě. Pozoruhodné termodynamické charakteristiky a kapacita přenosu maximálního množství tepelné energie z okolního prostředí umožňuje v průběhu roku kromě hospodárného vytápění místností i ohřev teplé užitkové vody. Navíc lze bez dodatečných prací či investic využít systém pro chlazení bez ohledu na to, zda používáte nástěnné horkovzdušné radiátory či podlahové vytápění.


Jednoduché ovládání

Vytápění tepelnými čerpadly vám ušetří čas, starosti, další práci a peníze za dodávku jiných paliv. Všechny systémy umožňují velmi pohodlnou a jednoduchou obsluhu. Celý systém lze rovněž ovládat dálkově či přes internet.

Nová výstavba, rekonstrukce, nebo výměna otopného systému

Tepelné čerpadlo je ideálním řešením pro vytápění a chlazení nově postavených nebo rekonstruovaných budov, nebo při výměně stávajícího otopného systému. Vzhledem k tomu, že pracuje na principu nízkoteplotního ohřevu, je vhodné jak pro podlahové topení, tak pro vytápění velkoplošnými nástěnnými radiátory, jakož i pro kombinaci obou. Tepelná čerpadla jsou rovněž vhodná pro přestavované nebo rekonstruované budovy s vytápěním radiátory. Pokud teplota topné vody 55 °C postačuje i v těch nejchladnějších dnech, pak tepelná čerpadla představují nejekonomičtější zdroj vytápění.

792 307 031

Non-stop servisní linka

engee ekobalance s.r.o.
U Stadionu 270
CZ-383 01 Prachatice
HOT LINE: +420 792 307 031
info@engee.cz